Cảm ơn

Cảm ơn bạn đã gửi mẫu CV tới công ty Hiển Phát. Chúng tôi đã tiếp nhận và sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

Cảm ơn